تاریخ : دوشنبه 9 اسفند 1400
کد 2987

مصوبات پرثمر مالیاتی برای واحدهای فولادی در کمیسیون صادرات اتاق تبریز

با حضور مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری و معاون اداره کل امورمالیاتی استان به عنوان نماینده تام الاختیار و همچنین رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد استان تصمیمات مساعدی در خصوص تسریع و تسهیل در استرداد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تهاتر این مالیات با سایر بدهی های مالیاتی اتخاذ شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، سید یوسف حسینی، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه  گفت: لازم است مشوق ها و تسهیلات قانونی برای حمایت از صادرکنندگان از جمله استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات در اسرع وقت پرداخت شود چرا که توان رقابتی صادرکنندگان ما در بازارهای خارجی تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی تضعیف می شود و تعلل سازمان ها در اجرای حمایت های قانونی به صورت مضاعف به کاهش توان صادرات منجر می شود.

رحیمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد استان نیز به تشریح پتانسیل تولید فولاد استان و کشور پرداخت و گفت: ایران در طی یک دهه، از واردکننده فولاد به صادرکننده آن تبدیل شده است. سالانه ۳۰ میلیون تن تولید فولاد را در کشور داریم و ۱۰ الی ۱۲ میلیون تن آن در داخل مصرف می شود و در صورت عدم صادرات، واحدهای فولادی باید تعطیل شوند.

وی افزود: ۴ ماه قبل، معاون اقتصادی رئیس جمهور بخشنامه ای صادر کرده و سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده که در صورت درخواست صادرکننده مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده، با ارائه برگ خروج گمرکی کالای صادراتی، اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد این مالیات اقدام کند. این بخشنامه از 1400.1.1 قابل اجراء بوده اما در استان، بعضاَ در اجراء مشکل داریم.

رحیمی ادامه داد: صنعت فولاد استان حدود ۵۰۰۰ میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده مسترد نشده دارد و با در نظر گرفتن عدم استرداد این مبلغ و افزایش بیش از دو برابری قیمت شمش سال گذشته و سال جاری؛ ۶۰درصد سرمایه شرکت های تولیدکننده فولاد از بین رفته است.

تیموری غرب، معاون اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات در قانون پیش بینی شده و استرداد همواره توسط این اداره انجام می شود، گفت: چنانچه واحد تولیدی بتواند اعتبارات خود را مستند سازی بکند موظف به استرداد هستیم و استرداد هیچ گونه بار مالی و بودجه ای بر استان ندارد. 

تیموری غرب ادامه داد: دولت جهت تشویق به صادرات، مصوباتی مبنی بر استرداد بدون قید و شرط در استرداد مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی کرده اما برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها موجب طولانی شدن پروسه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات شده است از جمله ابهامات ناشی از دستورالعمل ها در بودجه سال 1400 که معافیت مالیاتی را منوط به رفع تعهد ارزی کرده بود و یا الزام رعایت بخشنامه های 200/95/63 و 200/95/515 سال 95 مبنی بر انجام بررسی های بیشتر و همچنین عدم همکاری مودی در ارائه اسناد و مدارک نیز عاملی در طولانی شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات است.

در این جلسه با حضور مدیرکل هماهنگی اقتصادی استانداری و معاون اداره کل امورمالیاتی استان به عنوان نماینده تام الاختیار و همچنین رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد استان تصمیمات زیر در خصوص تعیین تکلیف استرداد مالیات بر ارزش افزوده این واحدها اتخاذ شد:

1- در راستای استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات واحدهای تولیدکننده فولاد استان، مقرر شد پس از ارائه مدارک توسط این واحدها و انجام رسیدگی های لازم و احراز اصالت اعتبارهای ارائه شده، برای استرداد علی الحساب3 فصل 1400، در فاز اول، اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به استرداد حداقل 40 درصد مالیات مذکور اقدامات لازم را معمول کند.

2- با توجه به علاقه مندی واحدهای فولادی استان به تهاتر مالیات بر ارزش افزوده صادرات با بدهی های مالیاتی این واحدها؛ مقرر شد پس از انجام مراحل استرداد و تنظیم گزارشات مربوطه، در صورت وجود بدهی از سایر منابع مالیاتی، حسب درخواست مودی محترم، اداره کل امور مالیاتی استان اقدامات و همکاری لازم را در خصوص تهاتر بدهی با اضافه پرداختی مودی بابت استرداد (مالیات بر ارزش افزوده صادرات) واحدهای تولیدی معمول کند. 

3-مقرر شد هر واحدی که متقاضی استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات سنوات قبل باشد نسبت به تسلیم تقاضای استرداد اضافه پرداختی دوره های قبل اقدام و اداره کل امور مالیاتی استان پس از انجام رسیدگی های لازم در صورت وجود مبلغ و مازاد پرداختی مودی، برابر مقررات نسبت به استرداد آنها اقدامات لازم را معمول دارد.