شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 23 دي 1400
کد 2916

فراخوان برای شرکت های توانمند در تامین مواد اولیه پتروشیمی پلی اتیلن و مونوکلرواستیک اسید

فعالان اقتصادی می توانند آمادگی خود را از طریق دورنگار به شماره ۳۳۳۸۹۰۲۰-۰۱۱ ارسال کنند