شعار سال هدر

تاریخ : سه شنبه 21 دي 1400
کد 2911

تخصیص سوخت ذخیره برای واحدهای فولاد

احتراما طبق نامه مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت گاز آذربایجان شرقی و بازگشت به نامه شماره 1024/1400 تاریخ 1400/10/8 در خصوص بند 2 نشست شماره 79 تاریخ 1400/9/20 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مبنی بر تایید سوخت ذخیره و ارائه مهلت یک ماهه برای اعمال تغییرات در خطوط تولید، به استحضار می رساند مهلت لازم برای واحدهای یاد شده منظور و در صورت درخواست سوخت ذخیره توسط متقاضی با ثبت در سامانه سوخت سدف و ارائه کد کاربری آن به ادارات گاز نواحی و مناطق مربوطه، امکان تایید سوخت ذخیره برای واحدهای مذکور میسر خواهد بود.