شعار سال هدر

تاریخ : سه شنبه 21 دي 1400
کد 2909

مشکلات مرتبط با قانون مشاغل سخت و زیان آور در اتاق تبریز بررسی شد

مشکلات مرتبط با قانون مشاغل سخت و زیان آور با حضور فعالان اقتصادی در اتاق تبریز بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، کارگروهی در ارتباط با مسائل و مشکلات مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور با حضور نائب رییس اتاق تبریز و جمعی از فعالان بخش خصوصی در این اتاق برگزار شد.

با توجه به اینکه موارد قانونی باید از طریق شورای گفت و گو و یا در جلسه مشترک با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور یا مدیریت درآمد این سازمان جمع بندی و تبادل نظر شود، مقرر شد مستندات مورددار در قانون مربوطه طی جلساتی جمع بندی و در اختیار دبیرخانه شورای گفت و گو قرار گیرد.

برای پرهیز از رفتارهای سلیقه ای استانی مقرر شد با حضور نمایندگان تشکل های مرتبط مانند کانون کارفرمایان و نفرات حاضر در این جلسه و همچنین واحدهای درگیر در این حوزه، جلسه مشترک با مدیران اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و اداره بهداشت استان به عنوان سازمان های درگیر برگزار شود.

در این جلسه همچنین مقرر شد، جلسه ای با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور و همچنین مدیر درآمد این سازمان در اتاق بازرگانی ترتیب داده شود.