شعار سال هدر

تاریخ : دوشنبه 8 آذر 1400
کد 2814

حجم تجارت آلمان با ایران از 1 میلیارد یورو گذشت

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار آلمان، حجم تجارت ایران و آلمان در نه ماهه ابتدایی سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان پنج درصد افت پیدا کرده است.
طی این مدت، صادرات آلمان به ایران بیش از یک میلیارد یورو بوده که در مقایسه با سال قبل، هفت درصد کاهش پیدا کرده است. در مقابل اما صادرات ایران به آلمان با رقمی معادل 216 میلیون یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد افزایش پیدا کرده است. صادرات ایران طی 6 ماه گذشته نشان می‌دهد، که صادارت این کشور به آلمان با روند ثابتی همراه بوده است. 

حجم تجارت ایران و آلمان در سپتامبر 2021 با 10 درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به 133.8 میلیون یورو رسید. صادرات آلمان در این ماه 111.6 میلیون یورو بوده که در مقایسه با سال قبل 11 درصد افزایش پیدا کرده است. صادرات ایران نیز در این ماه با رشد هفت درصدی نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به 22.2 میلیون یورو رسیده است.