شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 27 آبان 1400
کد 2795

حضور سرکنسول ایران در ارزروم در اتاق بازرگانی تبریز

سجاد سلطان زاده، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم ترکیه، جلسه ای با رئیس اتاق تبریز، در محل این اتاق برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، یونس ژائله در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم ترکیه، ضمن اشاره به وضعیت سه دهه قبل ترکیه از لحاظ اقتصادی، به نقش پر رنگ بخش خصوصی در شکوفایی اقتصادی در این کشور تاکید نمود. وی حمایت دولت ترکیه از بخش خصوصی را مهمترین مساله در توانمندسازی آن دانسته و به فعالیت اقتصادی و بازاریابی سفارتخانه ها و نمایندگی های ترکیه در سراسر جهان اشاره کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز بر لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی در ایران تاکید کرد و آن را زمینه ساز گسترش فعالیت های تجاری و اقتصادی این بخش دانست. ژائله همچنین بر نقش مهم و اساسی وزارت امور خارجه و نمایندگی های آن در توسعه بازارهای فعلی و ایجاد بازارهای جدید نیز اشاره کرد. وی لازمه تجارت موفق را وجود استراتژی، هدف و برنامه عنوان نموده و توسعه تجارت بدون برنامه را غیر ممکن توصیف کرد.

وی در ادامه وجود پیش زمینه مثبت در حافظه تاریخی مردم شرق ترکیه از تبریز و استان های شمال غرب کشور را فرصتی مغتنم برای توسعه روابط دانست.

سجاد سلطان زاده، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم ترکیه، با تائید مطالب مطرح شده بر مساله نهادسازی در ترکیه طی دو دهه گذشته اشاره نمود و آن را مسیر موفق و مشخصی برای توسعه اقتصادی دانست. وی به مزایا، امکانات و معافیت های ارائه شده از طرف دولت ترکیه به سرمایه گذاران در مناطق محروم این کشور اشاره کرد و بر لزوم اصلاح قوانین سرمایه گذاری و بروزرسانی آنها علی الخصوص در مناطق آزاد کشورمان تاکید نمود.

سلطان زاده با اشاره به اینکه 28 استان شرق ترکیه در حیطه ی مسئولیت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ارزروم می باشد، بر لزوم دیپلماسی فرهنگی برای تغییر نگرش در میان تجار دو طرف تاکید نمود. وی ضمن دعوت از اتاق تبریز برای اعزام هیات اقتصادی به شرق ترکیه، بر اهمیت تبادل هیات ها نیز اشاره کرد.

 در ادامه سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم ترکیه از تلاش ویژه برای برقراری پرواز مستقیم میان تبریز و ارزروم نیز خبر داد.

در پایان جلسه، دو طرف هدایایی به رسم یادبود به یکدیگر اهدا نمودند.