شعار سال هدر

تاریخ : شنبه 24 مهر 1400
کد 2730

آمار تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 6 ماهه اول سال 1400

بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 6 ماهه اول سال 1400، با افزایشی چشمگیر نسبت به مدت مشابه سال قبل، به شرح ذیل بوده است:
حجم کل تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا = 1 میلیارد و 138 میلیون دلار
میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا = 449 میلیون دلار
میزان واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا = 689 میلیون دلار
 
رقم‌ها به میلیون دلار فدراسیون روسیه ارمنستان قزاقستان قرقیزستان بلاروس
میزان صادرات ایران 270 156 80 33 10
میزان واردات ایران 637 14 32 1.4 4.4
حجم کل تجارت 907 170 112 34.4 14.4

لازم به ذکر است که در این مدت صادرات ایران به فدراسیون روسیه، 33 درصد؛ صادرات ایران به ارمنستان، 63 درصد؛ صادرات ایران به قزاقستان، 29 درصد؛ صادرات ایران به قرقیزستان، 261 درصد و صادرات ایران به بلاروس، 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش داشته است.