شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 22 مهر 1400
کد 2728

اطلاعیه؛

درخواست مشارکت در زون صنایع غذایی نمایشگاه ربع رشیدی ( رینوتکس 2021)

اتاق تبریز برای مشارکت در زون صنایع غذایی نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی ( رینوتکس 2021) از تمامی واحدهای تولیدی استان دعوت به عمل می آورد.