شعار سال هدر

تاریخ : چهارشنبه 21 مهر 1400
کد 2726

در اتاق تبریز؛

دوره های آموزشی وب مارکتینگ و اصول بازاریابی برگزار شد

دوره آموزشی وب مارکتینگ یک و دو و اصول و فنون نوین بازاریابی یک و دو در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، دوره های آموزشی وب مارکتینگ یک و دو و اصول و فنون نوین بازاریابی یک و دو در ادامه برنامه های آموزشی اتاق بازرگانی تبریز طی روز های یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری در این اتاق برگزار شد. 

دوره های آشنایی با آخرین تغییرات قوانین کار، آشنایی با آخرین تغییرات قوانین تامین اجتماعی و آشنایی با قوانین مالیات بر ارزش افزوده از دیگر دوره های حضوری برگزار شده در اتاق طی هفته های قبل بودند. 

گفتنی است دوره های آموزشی اتاق تبریز در هفته های آینده ادامه دار خواهد بود.