شعار سال هدر

تاریخ : سه شنبه 20 مهر 1400
کد 2722

آمار تجارت ازبکستان و ایران در 8 ماه نخست سال 2021

بر اساس اعلام کمیته دولتی آمار ازبکستان، حجم تجارت خارجی این کشور در 8 ماه نخست سال 2021 در مقایسه با مدت مشابه سال 2020 با افزایش 1.6 درصدی به رقم 24 میلیارد و 963 میلیون دلاری رسیده است.

بر اساس گزارش منتشره آمار تجارت خارجی کشورمان با ازبکستان در سال 8 ماه نخست سال 2021 به میزان 277 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 4 درصدی داشته است.

میزان صادرات کشورمان به ازبکستان در مدت مذکور حدود 153 میلیون دلار و میزان واردات کشورمان از ازبکستان نیز در مدت مذکور، 124 میلیون دلار بوده است.