شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 25 شهريور 1400
کد 2669

رتبه نخست قزاقستان در رشد خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بین کشورهای در حال گذار در سال 2020

بر اساس گزارش سرمایه‌گذاری جهانی منتشره از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD، علی‌رغم تأثیر منفی همه‌گیری کوید 19 بر اقتصاد جهانی، قزاقستان در سال 2020 بیشترین افزایش خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در بین کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار و کشورهای محصور در خشکی داشته است.

بر اساس گزارش آنکتاد، حجم خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی در سال گذشته 35 درصد کاهش‌ یافت و به 1 تریلیون دلار رسید که کمترین میزان در 16 سال گذشته است.

در عین ‌حال، بر اساس گزارش آنکتاد، به دلیل اصلاحات ساختاری و سیاست اعمال‌ شده توسط دولت قزاقستان در زمینه جذب سرمایه‌گذاری، این کشور بیشترین افزایش خالص ورودی‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در بین کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار و کشورهای محصور در خشکی ثبت کرده است. این رشد با سرمایه‌گذاری در صنایعی مانند تولید، حمل‌ونقل، ارتباطات از راه دور، فعالیت‌های مالی، انرژی، معدن و غیره حاصل گردید. حجم کل خالص ورود مستقیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای در حال گذار در سال گذشته بالغ ‌بر 24 میلیارد دلار و در قزاقستان 3.9 میلیارد دلار بوده است. این شاخص فقط در فدراسیون روسیه بیشتر است.

رتبه مشابهی در بین کشورهای محصور در خشکی نیز جمع‌آوری‌ شده است که در بین آن‌ها میزان سرمایه‌گذاری مستقیم بالغ ‌بر 15.4 میلیارد دلار است. در این گروه از کشورها، قزاقستان از نظر خالص FDI در رتبه اول قرار گرفت.

 

داده‌های گزارش آنکتاد نشان می‌دهد که شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاران خارجی در قزاقستان با توجه به تأثیر منفی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی وجود دارد. موقعیت برتر این کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و همچنین آمار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جذابیت بالای سرمایه‌گذاری در قزاقستان و انگیزه سرمایه‌گذاران برای شروع و اجرای پروژه‌ها را حتی در یک دوره بحرانی  تأیید می‌کند.

بر اساس پیش‌بینی کارشناسان آنکتاد، رشد ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2021 به ‌طور متوسط 10 تا 15 درصد در سراسر جهان و 5 تا 20 درصد در کشورهای در حال ‌توسعه خواهد بود.