شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 25 شهريور 1400
کد 2668

مبادلات بازرگانی ایران و اسپانیا درشش ماهه نخست سال 2021

بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی اسپانیا و مؤسسه تجارت خارجی اسپانیا (ایسکس)، مجموع مبادلات تجاری مستقیم دو کشور در شش ماهه نخست سال 2021 به رقم 156 میلیون و 965 هزار و 700 یورو رسیده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل به میزان 14.46درصد افزایش نشان می دهد.

در این میان، صادرات ایران به اسپانیا 42 میلیون و 948 هزار 800 یورو و واردات از آن کشور 114 میلیون و 16 هزار و 900 یورو بوده که نشان دهنده تراز تجاری با رقم 71 میلیون و 68 هزار و 100 یورو به نفع اسپانیا می‌باشد.