شعار سال هدر

تاریخ : دوشنبه 15 شهريور 1400
کد 2654

مجمع عمومی موسسان انجمن شرکت‌های مدیریت صادرات 29 شهریور برگزار می‌شود

مجمع عمومی موسسان انجمن شرکت‌های مدیریت صادرات، دوشنبه 29 شهریور ساعت 10 در سازمان توسعه تجارت با رعایت تشریفات قانونی برگزار می‌شود.

اتاق ایران در نظر دارد انجمن شرکت‌های مدیریت صادرات را تشکیل دهد. بر این اساس مجمع عمومی موسسان انجمن شرکت‌های مدیریت صادرات، دوشنبه 29 شهریور ساعت 10 در سازمان توسعه تجارت با رعایت تشریفات قانونی برگزار می‌شود.

از کلیه فعالان در این حوزه دعوت می‌شود از دوشنبه 15 شهریور تا پایان وقت اداری دوشنبه 22 شهریور ماه برای ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه چهارم مراجعه کنند.

مهلت یاد شده برای ثبت نام و تکمیل مدارک، قابل تغییر و تمدید نیست.

دستور جلسه این نشست به شرح زیر است.

1)        بررسی و تصویب اساسنامه

2)        انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان

3)        تعیین ورودی و حق عضویت

4)        تعیین روزنامه کثیرالانتشار

5)        سایر موارد

مدارک موردنیاز برای عضویت نیز به شرح زیر است.

الف – اصل و کپی کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور   

ب – دارا بودن موافقت فعالیت به عنوان شرکت مدیریت صادرات از سازمان توسعه تجارت ایران یا پروانه بهره برداری مدیریت و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت

ج – اصل معرفی نامه نماینده اشخاص حقوقی برای حضور در مجمع با مهر و امضای صاحبان امضا (نمایندگان اشخاص حقوقی باید مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت متبوع باشند .)

د-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده اشخاص حقیقی یا حقوقی برای حضور در مجمع

ه- ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت(تغییرات هیات مدیره)

و – اصل فیش واریزی به مبلغ 15 میلیون ریال (معادل یک میلیون و پانصد هزار تومان) به شماره حساب (1515115115) به شماره شبا IR460120000000001515115115 با شناسه واریز 9900080187115  بانک ملت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران