تاریخ : چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397
کد 265

دومین جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی تبریز با حضور اعضاء این کمیسیون تشکیل گردید.

دومین جلسه کمیسیون کشاورزی در سال 97 با دستور جلسه برگزاری همایش ملی «جایگاه بازرگانی در توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور» در محل اتاق تبریز برگزار شد.
علیرضا آقا بالایی عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز  با تاکید بر ضرورت برگزاری این همایش در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی استان و کشور گفت: در همایش «جایگاه بازرگانی در توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور» بر آن هستیم تا در حوزه صادرات محصولات کشاورزی با توجه به مسائلی همچون: حمل و نقل، یارانه حمایتی دولت، کیفیت محصولات تولیدی، پژوهش و جایگاه آن در تولید و صادرات محصولات کشاورزی و... به توسعه مورد نظر در بخش کشاورزی نایل شویم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز در خصوص اهمیت این همایش گفت: شناخت ذائقه مشتری برای توسعه صادرات مستمر از مهمترین شاخصه های توسعه صادرات محصولات تولیدی کشور است که این همایش می تواند در خصوص موثر واقع شود .
وی عشق به توسعه کشور در تمام ابعاد آن را مهمترین علت پی گیری برگزاری این همایش ملی خواند و اظهار امیدواری نمود با همکار و هم افزایی تمام سازمان و نهادهای مربوطه این همایش به بهترین نحو ممکن برگزار گردد.
قنبری از کارشناسان حوزه کشاورزی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در ایجاد اتاق های بازرگانی در ایران خاطر نشان کرد : اولین صادرات محصولات تولیدی ایران در بخش کشاورزی همچون: خشکبار، سالامبور و... بوده که بعد از برجسته شده حوزه کشاورزی در اتاق های بازرگانی این همایش می تواند بر اهمیت جایگاه بخش کشاورزی در توسعه صادرات غیر نفتی کشور صه گذارد. وی در خصوص توجه به بازار محصولات کشاورزی خاطر نشان کرد: علاه بر صادرات محصولات کشاورزی بایستی به بازار داخلی که حجم عظیمی از محصولات کشاورزی در آن عرضه می شود را  در این همایش مد نظر قرار دهیم .
برقی اسکویی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه تبریز با تاکید بر این نکته که می بایست دبیران کمیته های علمی و اجرایی همایش مشخص شود تا محورهای همایش توسط اعضای کمیته علمی مشخص گردد خاطر نشان کرد: اعتبار هر همایشی به کاربردی و اثر بخش بودن آن است و هدف نهایی این همایش ها تقویت جایگاه  بخش خصوصی باشد. وی با اشاره به این نکته که بخش خصوصی باید در ارتقاء جایگاه خود از هیچ کوششی دریغ ننماید، خاطر نشان کرد: بخش خصوصی نباید منتظر حوادث بنشید و بر اساس اتفاقاتی که رخ می دهد عکس العمل نشان دهد بلکه باید قبل از وقوع پیش بینی و اقدامات مقتضی را انجام دهد.  
فیروزی از دفتر اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت این همایش خاطر نشان کرد: همایش هایی از این دست می تواند حلقه مفقوده تولید و بازرگانی را در راستای توسعه صادرات محصولات تولید کشور مهیا نماید.
راستی قائم مقام سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت همایش در توسعه صارات غیر نفتی خاطر نشان کرد این همایش ها کمک می کنند تا تولید کنندگان داخلی با ذائقه مشتری، در خارجی از مرز های کشور آشنا شده و بر اساس خواست و سلیقه آنها به بسته بندی محصولات تولیدی خود بپردازد . وی با اشاره به موفقت بزرگترین گلخانه پرورش صیفی جات کشور در منطقه آزاد آرس یاد آور شد: این مجموعه با در نظر گرفتن ذائقه و سلیقه مشتری توانسته بازار مناسبی را برای محصولات تولیدی خود در خارج از مرزهای کشور دست یابد که می توانیم در این همایش به عنوان یک الگوی موفق در امر تولید و صادرات معرفی نمایم.
راستی اظهار امیدواری نمود با برگزاری همایش های از این دست،  بخش خصوصی ، نهادها و سازمانهای  دولتی با پشتیبانی علمی مراکز دانشگاهی بتوانند در کیفیت محصولات تولیدی به منظور حضور در بازار های جهانی به اجماع مورد نظر نایل شوند.  
ارتباط تجار با تولید کنندگان محصولات کشاورزی ، رسانه ای نمودن این همایش در سطح ملی ، پیگیری مصوبات آن توسط دبیر خانه اجرایی همایش ، بررسی موانع صادرات، ارتباط دانشگاه با واحد های تولیدی و دانش و تجربه، ایجاد نشست های تخصصی تا رسیدن موئد رسمی همایش، و گزارش نتایج حاصل از پنلهای تخصصی در روز همایش، دعوت از مراکز علمی و سازمان های مربوطه به کشاورزی و بازرگانی در این همایش،  نقش فن آوری های نوین در تولید و صادرات محصولات کشاورزی، ار موارد مطرح شده توسط اعضای کمیسیون کشاورزی بود.