شعار سال هدر

تاریخ : شنبه 9 مرداد 1400
کد 2613

طبق اعلام معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران

مجمع مؤسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران برگزار می‌شود

معاونت تشکل‌های اتاق ایران با انتشار آگهی فراخوان تمدید ثبت‌نام عضویت، جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران» را اعلام کرد.

معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران اعلام کرد:  در اجرای موافقت اصولی اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی ایران» در اتاق ایران، مقرر شد تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت 16 روز  سه شنبه 19 مردادماه 1400 در محل هتل اسپیناس تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان فلسطین و  نادری، پلاک ۱۲۶  با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

براساس این آگهی فراخوان، از کلیه فعالان حوزه سازه‌های فولادی دعوت می‌شود از روز یکشنبه دهم مردادماه 1400 الی پایان وقت اداری روز شنبه شانزدهم مردادماه 1400 برای ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت استان‌ها و تشکل های اتاق ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه چهارم مراجعه کنند.

مدارک لازم برای عضویت عبارت است از:

الف- اصل و کپی کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت (اشخاص حقوقی) از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

ب- تولیدکنندگان باید دارای پروانه بهره‌برداری تولید سازه‌های فولادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند. همچنین صادرکننده‌ها باید دارای اظهارنامه صادراتی (5 سال آخر) و کارت بازرگانی معتبر باشند.

ج - اصل معرفی‌نامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با مهر و امضای صاحبان امضاء (نمایندگان اشخاص حقوقی می‌بایست مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت متبوع باشند.)

د- اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع.

ه- ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت (تغییرات هیات مدیره).

دستور جلسه عبارت است از:

-بررسی و تصویب اساسنامه.

-انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.

-تعیین ورودیه و حق عضویت.

-تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

-سایر موارد.

مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نیست.

ضمناً اصل فیش واریزی به مبلغ  150 میلیون ریال (معادل 15 میلیون تومان) به شماره‌حساب (1515115115) به شماره شبا IR460120000000001515115115 با شناسه واریز 9900080173181 بانک ملت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از شرایط ثبت‌نام است.