شعار سال هدر

تاریخ : يکشنبه 2 ارديبهشت 1397
کد 255

اولین جلسه کار گروه تخصصی اشتغال و توانمند سازی نیروی کار اقتصاد مقاومتی در سال 97

جلسه مشترک کار گروه تخصصی اشتغال و توانمند سازی نیروی کار اقتصاد مقاومتی در سال جدید در محل اتاق تبریز برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تبریز احد حسینی مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان با اشاره به این نکته که از یک هزار و ششصد و هفتاد نه طرح ارائه شده از طرف مردم برای اخذ تسهیلات در خصوص اشتغال پایدار روستایی و فراگیر، حدود چهارصدو هفتاد و چهار طرح در کمیته فنی بررسی و برای ارائه تسهیلات به بانک های استان معرفی گردیده اند.
وی با تاکید بر این نکته که تاکنون بانکهای عامل وجهی را در خصوص تسهیلات اختصاص یافته از محل وام های در نظر گرفته (اشتغال پایدار و فراگیر) برای متقاضیان پرداخت ننموده اند از مسئولان بانک های استان خواست تا در ارائه تسهیلات تصویب شده در کوتاه ترین زمان ممکن برای کسانی که طرح های آنها توسط کمیته فنی بررسی و تصویب شده اقدامات مقتضی را انجام دهند.
در این جلسه مسئولان بانکهای استان با ارائه گزارشی از طرح های در دست بررسی بانک های عامل خود علت عدم ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان کار آفرین را کامل نبودن پرونده های متقاضیان خوانده و خاطر نشان کردند: تمام تلاش خود در جهت ترغیب متقاضیان برای تکمیل پرونده های خود برای ارائه تسهیلات را انجام دهند.
علی جهانگیری معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به این نکته که بانک های استان بایستی با ارائه تسهیلات به طرح های ارائه شده، رتبه استان را نسبت به سایر استانهای کشور ارتقاء دهند. وی در این خصوص از انجمن های اقتصادی بخش خصوصیهمچون خانه صنعت خواست که در معرفی طراح های حمایتی در خصوص اشتغال فراگیر و پایدار تلاش بیشتری از خود نشان دهند.
جهانگیری از دبیر خانه اشتغال پایدار و فراگیر خواست تا مابین جلسات رسمی مسائل و مشکلات پیش آمده را در جلسات کارشناسی و تخصصی مرتفع نموده و پیشنهادات کلی را برای تصویب به جلسه رسمی ارائه دهند.
معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی پیگیری هر روزه اقدامات انجام یافته در شبکه ارتباطی بین دستگاه های اجرایی و بانک های عامل استان را ضروری و ترغیب متقاضیان برای تکمیل پرونده ها و معرفی متقاضیان جدید در صورت عدم تکمیل پرونده متقاضی را از اقدامات موثر برای موفقیت طرح اشتغال پایدار و روستایی خواند.
محمد زادهاز اعضاء انجمن اقتصاددانان شمالغرب کشور با یاد آوری این نکته که برای موفقیت طرح اشتغال پایدار و روستایینهاد سازی را در اولویت کار های خود قرار دهیم ، خاطر نشان کرد: باید بر اساس بازارهای هدف از طرح های پیشنهادی حمایت گردد تا با صادرات محصولات تولیدی استان و کشور به توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار مورد نظر در کوتاه ترین زمان ممکن برسیم.