شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 20 خرداد 1400
کد 2545

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به قطعی های اخیر برق در استان و مشکلات اخذ مجوزهای احداث نیروگاه برق در شهرک های صنعتی» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی  دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع « بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به قطعی های اخیر برق در استان و مشکلات اخذ مجوزهای احداث نیروگاه برق در شهرک های صنعتی» در اتاق تبریز برگزار شد.

برق به عنوان یکی از زیر‌ساخت‌های اصلی توسعه، نقش بی‌بدیلی در فراهم آوردن بسترهای لازم برای رشد پایدار اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و رفاه اجتماعی به ویژه گسترش صنایع از جمله ارتباطات دارد. با این وجود صنعت برق ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که برخی از آنها صورتی مزمن به خود گرفته است.

مطابق آمار اعلام شده، در حال حاضر ۵۶ درصد برق مصرفی کشور توسط نیروگاه‌های غیردولتی، ۹ درصد توسط صنایع بزرگ و تنها ۳۵ درصد از برق تولید شده از سوی دولت تامین می‌شود.

با توجه به تولید ۲.۶ درصد از برق کل کشور در این استان و موقعیت جغرافیایی خاص و سابقه درخشان تبریز در حوزه تولید و صنعت، انتظار می رود وزارت نیرو و شرکت توانیر، توجه ویژه‌ای به تخصیص اعتبارات در این زمینه به استان آذربایجان‌ شرقی داشته باشند.

در این جلسه، کارشناسان بخش خصوصی پس از ارائه دغدغه های خود، به بیان پیشنهادات و راه کارهای موجود برای برون رفت از این وضعیت پرداختند و در نهایت قرار بر طرح موضوع در صحن اصلی شورای گفتگوی استان شد.