شعار سال هدر

تاریخ : سه شنبه 11 خرداد 1400
کد 2529

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات و

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

.