شعار سال هدر

تاریخ : سه شنبه 28 ارديبهشت 1400
کد 2505

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان با حضور اعضای این هیات در محل اتاق تبریز برگزار شده و طی آن اعضا به هم اندیشی و بررسی قوانین و دستورالعمل های مربوطه، رفع ابهامات و بیان مشکلات خود پرداختند. 

بررسی ماده 47 قانون تامین اجتماعی یکی از مواردی بود که در این جلسه مطرح شد. بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی " کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌ شدگان‌ همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان‌ در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای ‌کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه کنند.  بازرسان سازمان حق‌ دارند کارگاه‌ های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌ های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. "

همچنین در این جلسه ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیز مورد بررسی و رفع ابهام بین اعضا قرار گرفت. 

الزام حضور نمایندگان در جلسات هم اندیشی ماهانه و اجماع نظر اعضای هیات در خصوص پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی از سوی اتاق تبریز از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود. 

برگزاری دوره های آموزشی بخشودگی جرایم، قوانین و مقررات پیمانکاری، تحول دیجیتال، بازرسی از دفاتر قانونی و تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت تامین اجتماعی از جمله موارد پیشنهادی در این جلسه برای آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با موضوعات مطرح شده بود.