تاریخ : شنبه 11 ارديبهشت 1400
کد 2469

جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی دلایل عدم پاسخ به استعلامات مربوط به صدور مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی از سوی حفاظت محیط زیست و شرکت آب منطقه ای برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جلسه کارگروه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی با طرح موضوعی از سوی سازمان نظام مهندسی در خصوص بررسی دلایل عدم پاسخ به استعلامات مربوط به صدور مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی از سوی حفاظت محیط زیست و شرکت آب منطقه ای برگزار شد.

طبق سخن رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، بر اساس وظایف محول شده از سوی دستگاه های اجرایی، صفر تا صد مجوزهای کسب و کار گلخانه ها و دامپروری به این سازمان محول شده است. این سازمان نیز طبق مقررات تعیین شده صدور مجوز، استعلاماتی از برخی از سازمان های مربوطه انجام می دهد اما مدتی است حفاظت محیط زیست و شرکت آب منطقه برخی از شهرستان ها پاسخ درخوری به این استعلامات نمی دهند یا پاسخ ها به سازمان دیگری همچون جهاد کشاورزی ارسال می شود که این روند، مشکلاتی را ایجاد کرده است. 

موضوع دیگری که در این کارگروه مطرح شد، عدم مطابقت مدت مجوزهای کسب وکار با پاسخ استعلامات حفاظت محیط زیست بود. بر اساس توضیح نماینده حفاظت محیط زیست، این سازمان به منظور همراهی با فعالین اقتصادی، در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها پاسخ استعلام به سازمان نظام مهندسی را به صورت موقت و با درخواست تعهدنامه از متقاضی ارائه می کنند که این موضوع به دلیل چهارساله بودن مجوزها با مقررات سازمان نظام مهندسی تعارض پیدا کرده است.

در نهایت مقرر شد برای بررسی دقیق تر این موضوع جلسه کارگروه دیگری با حضور سازمان جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی و محیط زیست برگزار شود.