تاریخ : شنبه 11 ارديبهشت 1400
کد 2467

مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و اتریش

بر اساس اطلاعات مرکز آمار اتریش، واردات اتریش از ایران در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن با 3 . 16 درصد کاهش به حدود 13 میلیون یورو( 12 میلیون و 987 هزار یورو ) رسیده است.
صادرات اتریش به کشورمان نیز با کاهش 8 . 22 درصدی ، رقمی حدود 100 میلیون یورو (100 میلیون و 185 هزار یورو) را به ثبت رساند.

بر این اساس، تراز تجاری دو کشور حدود 87 میلیون یورو به نفع اتریش بوده است.

این در حالی است که مبادلات بازرگانی دو کشور در سال 2018 ، 750 میلیون یورو بود که 457 میلیون صادرات ایران به اتریش و 268 میلیون نیز واردات اتریش به کشورمان بوده که تراز تجاری دو کشور در مجموع  189 میلیون یورو به نفع جمهوری اسلامی ایران بود.

مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران و اتریش، پس از رشدی چشمگیر در دوران پسابرجام، با بازگشت تحریم ها از 4 نوامبر 2018، با شیب تندی رو به کاهش گذاشت و در هر دو حوزه صادرات و واردات، به نحوی سقوط آزاد داشت که  می‌توان گفت روابط دو کشور حداقل در 42 سال گذشته هرگز به خاطر نداشته است.