تاریخ : شنبه 11 ارديبهشت 1400
کد 2466

پاویون جمهوری اسلامی ایران

در نمایشگاه بین المللی تخصصی دمشق 3 الی 7 خرداد 1400

.