شعار سال هدر

تاریخ : شنبه 11 ارديبهشت 1400
کد 2465

در بیست و هفتمین جلسه کمیته اقدام ارزی مطرح شد:

چگونگی رفع تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷

بیست و هفتمین جلسه کمیته اقدام ارزی با دستور کار چگونگی رفع تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ برگزار شد.
احسان قمری در این خصوص اظهار داشت: صادرکنندگان سال۱۳۹۷ که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۹۸ اقدام کرده و فرایند ثبت اطلاعات آنان در سامانه‌های موجود پس از تاریخ مذکور انجام شده است، می‌توانند ضمن مکاتبه با بانک مرکزی ایران، تاییدیه رفع تعهد ارزی در موعد مقرر را اخذ کنند تا سازمان امور مالیاتی نسبت به اعمال معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده این دسته از صادرکنندگان اقدام کند.

وی افزود: این فرایند، با هدف مساعدت به صادرکنندگانی اجرایی می‌شود که ایفای تعهدات خود را در موعد معین انجام داده‌اند.

دبیر کمیته اقدام ارزی از دیگر مصوبات کمیته اقدام ارزی را مکلف کردن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص ارائه گزارشات دوره‌ای ثبت کوتاژهای صادراتی به عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ۹۷ عنوان کرد و گفت: پس از ثبت کوتاژهای صادراتی به عراق و افغانستان در بازه زمانی یاد شده، نسبت به ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان اقدام خواهد شد.

قمری گفت: در بیست و هفتمین جلسه کمیته اقدام ارزی در خصوص صادرکنندگان ۱۳۹۷که امکان احراز ارز حاصل از صادرات آنها وجود ندارد، نیز بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد اعضای کمیته اقدام ارزی  نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان ارایه کنند تا در جلسه آتی کمیته در این خصوص تصمیم‌گیری شود.