شعار سال هدر

تاریخ : يکشنبه 5 ارديبهشت 1400
کد 2456

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع «مشکل اخذ گواهی بهداشت مبدا مواد اولیه صنایع غذایی به نام خریدار از سوی سازمان غذا و دارو» برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با طرح مشکلی از سوی انجمن صنایع غذایی استان برگزار شد. 

طی این جلسه، فعالان حوزه صنایع غذایی استان مشکل اخذ گواهی بهداشت مبدا مواد اولیه صنایع غذایی به نام خریدار از سوی سازمان غذا و دارو را مطرح کرده و خواستار تمهیداتی برای حل این مشکل در سال جدید شدند. 

در بررسی این مشکل عنوان شد که سازمان غذا و دارو در حالی خواستار ارائه گواهی مبدا مواد اولیه برای صنایع غذایی است که به دلیل وجود شرایط تحریم، شرکت های خارجی فروشنده برای درج نشدن نام شرکت، حاضر به امضا و تحویل این گواهی به خریداران مواد اولیه نبوده و این امر خریداران و فعالان این حوزه را دچار مشکل تامین مواد اولیه می کند. 

فعالان حوزه صنایع غذایی معتقد هستند در این شرایط تحریمی، برای رساندن مواد اولیه خریداری شده به دست تولیدکننده داخلی، دست به گریبان تجار و واسطه گران شده و در این راستا، ارائه گواهی بهداشت مبدا مواد اولیه صنایع غذایی به نام خریدار، امکان پذیر نمی باشد. 

تمامی این مشکلات در حالی است که سازمان غذا و دارو به دلیل عدم ارائه این گواهی از سوی صاحبان صنایع، مواد اولیه خریداری شده را در واحدهای تولیدی توقیف می نماید. 

در انتهای جلسه، با بررسی کارشناسی موضوع مطرح شده، قرار بر طرح موضوع در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی شد.