شعار سال هدر

تاریخ : دوشنبه 28 اسفند 1396
کد 244

تبریک رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه بمناسبت آغاز سال 1397

رضا کامی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه آغاز سال 1397 را تبریک گفتند
تبریک نوروزی رضا کامی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه بمناسبت آغاز سال 1397