تاریخ : يکشنبه 15 فروردين 1400
کد 2383

نامه بانک مرکزی در خصوص

مهلت تعیین شده جهت انتقال ارز، ارائه اسناد حمل و ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص کالا

.