شعار سال هدر

تاریخ : سه شنبه 26 اسفند 1399
کد 2358

نمایندگان مصوب کردند

مشارکت عمومی خصوصی راهکار مجلس برای پروژه‌های نیمه تمام

نمایندگان مجلس مقرر کردند از «مشارکت عمومی خصوصی» برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، پیشنهاد سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی در مورد راهکار حل مشکل تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را با ۱۸۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

بر اساس این پیشنهاد، مقرر شد برای اتمام پروژه های نیمه تمام از «مشارکت عمومی خصوصی» استفاده شود، زیرا منابع بودجه و صندوق توسعه ملی برای اتمام این پروژه ها کافی نیست.

بر این اساس مصوب شد طرح‌ها و زیرطرح‌های مندرج در پیوست شماره یک این قانون مطابق ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ قابل اجرا است. عنوان جداول مربوطه به جدول ۲۷ قانون الحاق تغییر می کند. این تبصره با رعایت مفاد ماده ۲۳ اجرا خواهد شد.

طبق ماده ۲۳ هر پروژه ای برای اجرا باید به تصویب هیات تخصصی برسد.