شعار سال هدر

تاریخ : چهارشنبه 13 اسفند 1399
کد 2328

همکاری ایران با عراق، فنلاند و تاجیکستان در بخش کار

مدیر کل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همکاری کشورمان با عراق، فنلاند و تاجیکستان در حوزه کار خبر داد.

«علی حسین شهریور»  گفت: نخستین نشست مشترک همکاری با کشورهای تاجیکستان و فنلاند و دومین نشست کارگروه مشترک همکاری با عراق به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

وی افزود: در این نشست‌هاطرفین ضمن گفت و گو و تبادل نظر در زمینه همکاری مشترک بر توسعه و تعمیق روابط تاکید کردند.  

مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون بیان کرد: در نشست ویدئو کنفرانسی با تاجیکستان، پیش نویس یادداشت تفاهم همکاری در حوزه کار و آموزش‌های فنی حرفه‌ای که از سوی وزارت تعاون، برای طرف تاجیکی ارسال شده بود، نهایی و مقرر شد این سند در «تهران» یا «دوشنبه» امضا شود.

وی در خصوص دومین نشست کارگروه مشترک با عراق، تشریح کرد: برنامه اقدام مشترک پنج ساله بررسی و مقرر شد دعوتنامه رسمی توسط وزیر کار و امور اجتماعی عراق برای وزیر تعاون ارسال و سند مذکور در بغداد امضا شود. ‌

شهریور تصریح کرد: در نشست با مدیرکل مهاجرت وزارت کار و اقتصاد فنلاند با تشریح وظایف وزارت تعاون درباره اعزام نیروی کار متخصص به فنلاند، برای امضای موافقتنامه اعزام نیروی کار، تبادل تجربه و دانش در حوزه روابط کار، اشتغال و کارآفرینی و آموزش فنی حرفه‌ای مذاکره و مقرر شد پیش‌نویس یادداشت تفاهم همکاری از مجاری دیپلماتیک برای طرف فنلاندی ارسال شود.

در سال ۱۳۹۷ تعداد ۲ هزار نفر نیروی کار ایرانی به خارج از کشور اعزام شدند و  برای سال ۱۳۹۸ نیز اعزام ۵ هزار نفر نیروی کار تا پایان سال هدفگذاری شده بود که در هفت ماهه نخست حدود ۲ هزار نیروی کار از طریق کاریابی‌ها به خارج از کشور اعزام شده بودند.  

جهت گیری و اولویت وزارت تعاون برای حمایت از اعزام نیروی کار، بیشتر در رشته‌های فنی و مهارتی و نیروی متخصص دانشگاهی، غیر از رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی است.