شعار سال هدر

تاریخ : چهارشنبه 13 اسفند 1399
کد 2326

برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی لغو شد

برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره ها، تا اطلاع ثانوی لغو شد.

به دنبال برگزاری نشستی بین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مسئولان دولتی در حوزه تشکیل شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مقرر شد کلیه اقدامات دولت در برگزاری مجامع عمومی سرمایه گذاری‌های استانی تا اطلاع بعدی، متوقف شود.  

پس از اینکه وضعیت مدیریت سهام عدالت تغییر کرد و عده‌ای شیوه مدیریت مستقیم و برخی غیرمستقیم را درباره سهام عدالت خود انتخاب کردند، دولت تصمیم گرفت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را برای افرادی که مدیریت غیرمستقیم را برگزیده بودند، تشکیل دهد تا در این قالب سرمایه‌ها و منابع این نوع از سهام را برای توسعه منطقه‌ای در خود استان‌ها به کار گیرد.

قرار بود انتخابات هیات مدیره این شرکت‌ها 20 اسفند ماه برگزار شود که طبق آنچه در نشست کمیسیون اقتصاد مجلس روی داد، مسئولان دولتی پیرامون ابهامات و شائبه‌های موجود حول این انتخابات، توضیحاتی ارائه دادند اما این توضیحات مورد پذیرش اعضای کمیسیون قرار نگرفت و جمع بندی جلسه این بود که کلیه اقدامات دولت در برگزاری مجامع عمومی سرمایه گذاری‌های استانی متوقف شود، بنابراین، برگزاری این انتخابات تا اطلاع بعد لغو شد.