تاریخ : يکشنبه 3 اسفند 1399
کد 2277

ویدئو کنفرانس ماشین آلات و ادوات کشاورزی ایتالیا

حسب اطلاع واصله از معاونت بین‌الملل اتاق ایران، سفارت ایتالیا در تهران قصد دارد با همراهی بخش توسعه بازرگانی ایتالیا، اتاق بازرگانی ایتالیا-ایران، فدراسیون ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی ایتالیا و همچنین انجمن ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی ایران، ویدئو کنفرانس B2B در حوزه ماشین آلات و ادوات کشاورزی را در تاریخ 19 اسفند سال جاری برگزار نماید.
لذا از اعضای فعال در زمینه واردات ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی اتاق تبریز خواهشمند است در صورت علاقه‌مندی به حضور در این ویدئو کنفرانس، درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مرتبط با فعالیت‌های قبلی خود در این زمینه (واردات ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی)، حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 1399/12/10 به این اتاق ارسال فرمایند.