تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1399
کد 2265

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

مسئولیت توسعه اقتصادی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد

رییس اتاق بازرگانی تبریز گفت: باید مسئولیت توسعه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس ژائله در دیدارسردار حسین دهقان با فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: باید اقتصاد بخش خصوصی را رونق دهیم چرا که اقتصاد بخش دولتی در این شرایط نمی تواند جوابگو باشد. 

وی با بیان اینکه باید اهداف روشنی برای حرکت بخش های اقتصادی کشور وجود داشته باشد، گفت: در این فضا باید اختیارات لازم به بخش خصوصی داده شده و مسئولیت توسعه اقتصاد را به این بخش واگذار کنیم.

سردار حسین دهقان، مشاور رهبر معظم انقلاب در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در این جلسه با بیان اینکه خواسته بخش خصوصی دو مساله امنیت و ثبات است، گفت: موتور محرکه اقتصاد کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر خواسته بخش خصوصی، خودداری از هر گونه دستورالعمل های خلق الساعه و یا بروکراسی های اداری است. دولت باید مسئولیت پذیر بوده و هزینه تصمیمات خودش را خود پرداخت کند.

در این جلسه، جمعی از فعالان بخش اقتصادی استان به بیان مشکلات و دغدغه های خود پرداختند.


 
آلبوم تصاویر نشست با سردار حسین دهقان

نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان
نشست با سردار حسین دهقان