تاریخ : شنبه 25 بهمن 1399
کد 2246

رییس اتاق بازرگانی تبریز تاکید کرد:

لزوم نیازسنجی و برنامه ریزی برای کشت و تولید محصولات کشاورزی در سال 1400

رییس اتاق بازرگانی تبریز بر لزوم نیازسنجی و برنامه ریزی برای تولید و کشت محصولات کشاورزی در سال آینده تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، یونس ژائله در جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی چالش ها و ظرفیت های بخش کشاورزی استان گفت: ما از نظر ظرفیت های کشاورزی از بسیاری از کشورهای جهان پیش هستیم اما متاسفانه به دلیل نبود یکسری برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب، نتوانسته ایم از این ظرفیت به درستی بهره ببریم.

وی ادامه داد: از هم اکنون باید نیازسنجی و برنامه ریزی لازم برای تولیدات کشاورزی استان در سال 1400 انجام شود به عنوان مثال دقیقا مشخص کنیم که در حوزه آبیاری قطره ای باید چه کارهایی انجام شود و یا همچنین در دیگر بخش های مربوطه. از سوی دیگر باید مشکلات مربوط به فعالان بخش کشاورزی احصا شده و برای تک تک آن ها برنامه ریزی صورت گیرد.

ژائله با اشاره به مشکل نقدینگی در بخش کشاورزی، این بخش را در تامین مالی دچار مشکل دانسته و گفت: از سوی دیگر خرد بودن زمین های کشاورزی و عدم یکپارچگی آن ها از جمله موانع رسیدن به اهداف این بخش محسوب می شوند. 

وی با تاکید بر لزوم ایجاد کشاورزی قراردادی گفت: بخش صنعت باید تعیین کند که چه محصولی کاشته شده و چه زنجیره های جدید کشت و تولید در استان ایجاد شود. باید کشاورزی قراردادی بر اساس زنجیره های تولید و کشت محصولات کشاورزی در استان به راه بیفتد.

در این جلسه، بر روی مزیت ها و مشکلات اجرایی شدن کشاورزی قراردادی، مباحثی مطرح شده و قرار بر طرح مباحث مربوطه در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان شد.