تاریخ : يکشنبه 19 بهمن 1399
کد 2235

با موضوع بررسی عدم اجرای ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار؛

کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد

کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی عدم اجرای ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص ایجاد مکان های مناسب توسط شهرداری ها برای فروشندگان کم سرمایه جهت عرضه ی کالاهای تولید داخل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی عدم اجرای ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص ایجاد مکان های مناسب توسط شهرداری ها برای فروشندگان کم سرمایه جهت عرضه ی کالاهای تولید داخل برگزار شد.

در این جلسه مطرح شد که بر اساس این قانون باید یکسری محل ها و مکان هایی از سوی شهرداری و یا زمین های راه و شهرسازی دراختیار فروشندگان کم سرمایه و حتی واحد های تولیدی کوچک و متوسط به صورت روزانه، ماهانه و یا هفتگی قرار دهند که دلیل عدم اجرای این قانون باید به درستی تبیین شود. 

در ادامه این جلسه، اعضای حاضر به بیان مشکلات موجود بر سر راه اجرایی شدن این قانون و راهکار رفع این مشکلات پرداختند و قرار بر مطرح شدن این موضوع در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان شد.