تاریخ : شنبه 11 بهمن 1399
کد 2205

در راستای بررسی طرح های عمرانی نیمه تمام استانی؛

نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد

نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در راستای بررسی طرح های عمرانی نیمه تمام و بلاتکلیف استانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تبریز، در ادامه "بررسی طرح های عمرانی نیمه تمام و بلاتکلیف استانی"، سومین نشست  کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور سرپرست محترم امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، برگزار شد.

با توجه به اهمیت ویژه تکمیل پروژه های نیمه تمامی که علیرغم سرمایه گذاری های کلان دولت، از انتفاع عمومی خارج شده و توسعه زیرساخت های استان را با چالش جدی مواجه کرده است، در این جلسات تلاش می شود تا ظرفیت های قانونی موجود از جمله تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ و ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ با عنوان واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی در قالب مشارکت عمومی - خصوصی و نیز تبصره ۱۲ قانون بودجه با موضوع فروش اموال مازاد و مولد سازی دارائی های دستگاه های اجرایی در جهت اتمام طرح های مذکور، با محوریت اتاق تبریز و همکاری تشکل های صنفی صنعت احداث و دستگاه های استانی، عملیاتی شود.

طرح های عمرانی نیمه تمام شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب استان و چالش های پیش روی واگذاری طرح های مذکور در قالب مشارکت عمومی - خصوصی، با حضور نمایندگان هر دو دستگاه اجرایی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

دیگر موضوعی که در این جلسه مطرح شد، ضعف های موجود در پرتال مشارکت عمومی - خصوصی سازمان برنامه و بودجه کشور بود که از اهم موارد می توان به پیچیدگی های سامانه، عدم سهولت در دسترسی به فهرست پروژه های نیمه تمام استانی و عدم تعیین تکلیف برخی پروژه های در حال اجرا که در لیست واگذاری ها قرار گرفته اند، اشاره کرد.