تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1399
کد 2201

با موضوع بررسی مشکلات مالیاتی واحدهای شهرک مصالح ساختمانی؛

کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد

کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با موضوع بررسی مشکلات مالیاتی واحدهای شهرک مصالح ساختمانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی استان با موضوع بررسی مشکلات مالیاتی واحدهای شهرک مصالح ساختمانی برگزار شده و طی آن واحدهای شهرک به بیان مشکلات مالیاتی خود و لزوم حل این مشکلات تاکید کردند. 

در این جلسه صاحبان واحدهای تولیدی، اتفاق نظر داشتند که مالیات بر درآمد به این معنا است که باید از محل درآمد، مالیات تعیین شود نه اینکه بدون بررسی درآمد واحدها، مالیات علی الراس تعیین شده و بر سر آن توافق شود.

طبق نظر این فعالان اقتصادی، برخی از واحدهای شهرک به دلیل مشکلات موجود مجبور به تعطیلی واحدهای خود شده اند که مشکلات ناشی از مالیات و دارایی در صدر مشکلات آن ها قرار داشته است. 

وجود بروکراسی های ادارای و برخی کم کاری ها در بررسی دفاتر در اداره دارایی از دیگر مشکلات مطرح شده در این نشست توسط صاحبان صنایع بود.