شعار سال هدر

تاریخ : سه شنبه 7 بهمن 1399
کد 2190

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان در محل اتاق تبریز برگزار شده و طی آن اعضا به بررسی قوانین و دستورالعمل های مربوطه پرداختند.

همچنین اعضای جلسه با بیان نقطه نظرات خود، تجربیات و مشکلات موجود را به اشتراک گذاشته و در خصوص اثرگذاری مثبت در این هیات ها به تبادل نظر پرداختند.