تاریخ : يکشنبه 5 بهمن 1399
کد 2175

مرکز آمار ایران اعلام کرد

افزایش 8.4 درصدی نرخ تورم کالاهای صادراتی

مرکز آمار ایران اعلام کرد:‌ نرخ تورم کالاهای صادراتی در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ به میزان ۸.۴ واحد درصد افزایش یافت.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در سال ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٨٧.٥ درصد است که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٧ (برابر با ٧٩.٢ درصد) حدود ٨.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی تاکنون از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده‌شده که پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده، سال ١٣٩٥ به‌عنوان سال پایه­ جدید آن در نظر گرفته شد و گزارش مرکز آمار بر اساس کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال ١٣٩٥ (سال پایه جدید) ارائه می‌شود.

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در سال ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٨٧.٥ درصد است که در مقایسه با تورم سال١٣٩٧ (برابر با ٧٩.٢  درصد) حدود ٨.٤ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در سال ١٣٩٨ نسبت به سال قبل، ٦.٤- درصد کاهش داشته که در مقایسه با تورم سال ١٣٩٧ (برابر با  ٢١.٥ درصد) حدود  ٢٨ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم در بخش ریالی مربوط به گروه «مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته‌شده از این مواد » (٥٣,٩ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «دستگاه‌های اپتیک و عکاسی» (٤٧٣.٠ درصد) است.