تاریخ : چهارشنبه 1 بهمن 1399
کد 2162

نشست مشترک نمایندگان اتاق تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان برگزار شد

نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، نشست مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در هیات های حل اختلاف مالیاتی استان با اتصال وبیناری با شعاعی، مشاور کمیسیون مالیاتی اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق تبریز برگزار شد. 

تبیین قوانین و مقررات دستورالعمل دادرسی مالیاتی و نکات مربوطه آن و همچنین بررسی مسائل، مشکلات و پاسخگویی به سوالات از جمله دستورات جلسه این نشست بود.