تاریخ : سه شنبه 10 بهمن 1396
کد 215

تحلیل قوانین، مقررات و بخشنامه ها: نوع نگاه مجلس و دولت این است که هدفمندی حذف نشود

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: روح کلی لایحه بودجه با روح کلی گزارش کمیسیون تلفیق، کمی تفاوت دارد، گفت: شرایط زمان ارائه بودجه به مجلس با شرایط بررسی کمیسیون تلفیق دو زمان متفاوت و شرایط خاص داشت و این موجب شد که روح کلی حاکم بر بودجه تفاوت نسبتاً قابل توجهی را داشته باشد.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: باید در مورد لایحه بودجه سال 1397 شفاف عمل کنیم و کمیسیون تلفیق شفاف سازی کرد.
تاج گردون با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما درباره علت رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس افزود: رد کردن لایحه بودجه به این شیوه اولین بار بود که اتفاق افتاد و بر اساس آیین نامه، لایحه بودجه دوباره باید به کمیسیون تلفیق برگردد، تا اصلاحات لازم در آن انجام شود.
وی با اشاره به اینکه رد کلیات لایحه بودجه علل متعددی داشته است که نوع نگاه اقتصادی و تحلیلی از جمله آن است، افزود: این یک تجربه و فرصت است و اینکه نمایندگان مجلس چنین کاری کردند، نشان دهنده حساسیت آنان است.
تاج گردون افزود: باید از این فرصت استفاده کرد و فرآیند قانونگذاری را در مجلس شورای اسلامی اصلاح یا تکمیل کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق افزود: ظرف سه سال گذشته ، دولت جداول لایحه بودجه را پیش از بررسی لایحه بودجه‏ ارائه می‌کند، چه بسا اگر جدول را با چند روز تأخیر ارائه می کردیم،کلیات لایحه بودجه رأی می‌آورد، اما معتقدم باید شفاف عمل کنیم و کمیسیون تلفیق شفاف سازی کرد.
در ادامه تاج گردون با اشاره به اینکه روح کلی لایحه بودجه با روح کلی گزارش کمیسیون تلفیق، کمی تفاوت دارد گفت: شرایط زمان ارائه بودجه به مجلس با شرایط بررسی کمیسیون تلفیق دو زمان متفاوت و شرایط خاص داشت و این موجب شد که روح کلی حاکم بر بودجه تفاوت نسبتاً قابل توجهی را داشته باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبصره 14 به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و تبصره 18 به موضوع حامل های انرژی و اشتغال و تبصره 5 درباره اوراق مشارکت و تبصره 19 درباره مشارکت در اجرای طرح‌ها است و تبصره 4 مربوط به صندوق توسعه ملی است اضافه کرد: در این موضوعات می‌توان روح کلی بودجه را دید.
تاج گردون گفت: امسال برای بررسی بودجه‏، تعارضات برنامه‌ای نداشتیم.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: در برخی موضوعات مانند بودجه یا برنامه که منشأ اختلاف می شود، در چند سال گذشته شورای نگهبان نظریه تفصیلی ارائه کرد که نباید شاکله لایحه‌ها به هم بخورد.
وی افزود: جایگاه مجلس در لوایح مهمی مانند بودجه باید تبیین شود.
تاج گردون با تأکید بر اینکه در بحث هدفمندی ها بطور شفاف باید گفته شود که آیا می خواهیم حذف کنیم یا نه؟ گفت: نوع نگاه مجلس و دولت این است که هدفمندی حذف نشود.
وی ادامه داد: نوعی ترس از اوراق مشارکت نیز وجود دارد بنابراین باید چارچوب کنترل کننده و سقف برای استفاده دولت از این اوراق تعیین کنیم و چند عامل کنترلی در این زمینه داشته باشیم.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مورد جدول تبصره 18 نیز دو نگاه وجود دارد که باید در کمیسیون تلفیق بحث شود‎ یک نگاه این است که دولت بر اساس اختیار خود و با سقف محدود عمل کند و نگاه دیگر این است که مصرف را هدایت کنیم و کسانی که بیشتر مصرف می کنند، قیمت بیشتری را بپردازند.
تاج گردون با اشاره به اینکه تاکنون اینگونه بوده است که دولت و مجلس برای رأی گرفتن از مردم، قیمت ها را افزایش نمی‌دادند، گفت: ممکن است نمایندگان نیز ملاحظاتی را در تصویب بودجه سال 1398 داشته باشند، چون در سال 1399 انتخابات مجلس را در پیش داریم.
وی افزود: دولت اشتباه فاحشی کرد که در این چند سال قیمت حامل های انرژی را افزایش نداد.
تاج گردون در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امیدواریم کلیات لایحه بودجه پس از اصلاحات، رأی بیاورد و اگر چنین نشود بودجه یک دوازدهم تصویب خواهد شد.
حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه درباره علل رد شدن کلیات لایحه بودجه سال 1397 گفت: علت مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه این نبود که جدول دیر تهیه شد، زیرا جداول قبل از رأی گیری در اختیار نمایندگان مجلس بود.
وی افزود: مشکل را باید در مبانی نظری بودجه چه لایحه دولت و چه گزارش کمیسیون تلفیق دنبال کنیم.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی گفت: می توان از رد شدن کلیات لایحه بودجه درس های خوبی گرفت و این برای دولت‏، کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت است.
وی با اشاره به اینکه دیدگاه های متنوعی درباره لایحه بودجه در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد گفت: درباره تبصره های 14 و 18 لایحه بودجه‏‌، کمیسیون تلفیق تبصره 14 را تقریباً بدون تغییر حفظ کرد و تبصره 18 را بطور جدی تغییر داد، ممکن است برخی ها به این علت به کلیات لایحه بودجه رأی نداد
ند که تبصره 14 حفظ شده است برخی ها هم ممکن است به علت اینکه بخش اول تبصره 18 مربوط به حامل ها حذف شده رأی ندادند بنابراین نمی شود تحلیل واحدی از علت رأی نیاوردن کلیات لایحه بودجه سال 97 ارائه کرد.
حسین زاده بحرینی افزود: برخی از تبصره ها به قدری مهم است که جای اصلاح آن در صحن علنی نیست و این صحن ظرفیت رسیدگی کامل و دقیق به آن را ندارد و حتماً باید در جمع تخصصی تر و محدودتر بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه میثاق میان دولت و مردم و مجلس و مردم شعارهای انتخاباتی نیست، بلکه قانون است گفت: مهمترین قانون پس از قانون اساسی که باید همه به آن ملتزم شویم قانون برنامه است.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی گفت: همه ما باید داخل ریل قانون برنامه حرکت کنیم‏، قانون اساسی بسترسازی تصویب و اجرای قانون را به خوبی انجام داده است.
وی افزود: دولت به لحاظ تخصصی، متخصص تر از مجلس است، زیرا اعضای هیئت دولت کسانی هستند که تخصص های خاص دارند و هیئت تخصصی هستند، اما به این معنا نیست که حتماً آنچه دولت می‌گوید درست است.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی گفت: کار دولت حتماً‌ مبتنی بر نگاه تخصصی است، اما سیاستگذاری بر بودجه از حقوق مجلس است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه شورای نگهبان به بودجه و لایحه، کمی است گفت: در مبانی که دولت بر اساس آن لایحه خود را تنظیم کرده است به ازای هر تبصره باید مبانی نظری آن را دید.
وی افزود: مجلس بخشی از شاکله بودجه ای را که دولت آورده است، باید تغییر دهد و مخالفت مجلس نیز بر اساس همین است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد قیمت حامل ها در ماده 39 قانون برنامه توسعه تصریح شده است که تا سال 1400 باید مطابق قانون هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های انرژی و آب اصلاح و واقعی سازی شود.
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی افزود: اگر امسال با افزایش قیمت حامل ها موافقت نشود و نتوانیم در مسیری که برنامه تعیین کرده پیش برویم ، تغییر قیمت ها در سال های 98 و 99 نیز اتفاق نخواهد افتاد و نمی توانیم در سال 1400 فشار ناشی از تغییر نکردن قیمت ها را در سه سال، به صورت یکجا تخلیه کنیم بنابراین لازم است قیمت ها به تدریج افزایش یابند.
خبرگزاری ایبنا