تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1396
کد 212

جلسه دیدار دبیران میزهای تجاری با رئیس اتاق تبریز

دبیران میزهای تجاری کشورهای ترکیه ، آذربایجان ، ارمنستان ، روسیه، عراق، چین و ... به منظور هماهنگی بیشتر میزها و رسیدن به یک چشم انداز مشترک صادراتی با حسن زاده رئیس اتاق تبریز دیدار و در خصوص هم افزایی میزهای تجاری در توسعه صادرات محصولات تولیدی گفتگو نموده اند.
صمد حسن زاده رئیس اتاق تبریز با قدردانی از تلاش های دبیران میزهای تجاری در راستای توسعه صادرات محصولات تولیدی استان خاطر نشان کرد: از آنجایی که در شرایط فعلی کشور حل بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور به توسعه اقتصادی وابسته است و آن منوط به تلاش های فعالان اقتصادی کشور است. وظیفه خود می دانم که به عنوان یک فعال صنعتی و تولیدی قدردان زحمات همکاران گرامی خود که به عنوان دبیران میزهای تجاری در راستای توسعه اقتصادی استان و کشور تلاش می نمایند باشیم. وی با اشاره به ابن نکته که هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق تبریز وظیفه و رسالت ذاتی خود می دانند که در خدمت تولید و صنعت و صادرات محصولات تولیدی استان باشند.
رئیس اتاق تبریز با طرح این موضوع که می شود با یک فراخوان عمومی فعالان اقتصادی استان را با اهداف میزهای تجاری بیشتر آشنا کرد.
در خصوص دیدارهای مستمر دبیران میزهای تجاری با رئیس اتاق تبریز یادآور شد: از تمام اقدامی که در توسعه اقتصادی استان و کشور موثر باشد حمایت و پشتیبانی می کنم و علاقمندیم طرح های مطرح شده میزهای تجاری را با استفاده از فرصت های پژوهشی اتاق ، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دولت و مجلس و اتاق ایران ارائه نمایم.
وی تعامل بیشتر میزهای تجاری به منظور مشارکت و هم افزایی ، و ترویج فرهنگی خواستار شد.
تدوین برنامه های اعزامی و پذیرش هیات های اقتصادی و تجاری برای سال 97، بررسی نتایج هیات های اقتصادی و جاری اعزامی و پذیرش شده در استان ، تجهیز دبیر خانه میزهای مشترک ، تشکیل خانه تجارت ایران و روسیه ومتقایبا روسیه در ایران، معرفی دبیران میز های تجاری به سفارتخانه های کشورهای مربوطه، اعزام هیات های تحقیقاتی و پژوهشی به اجلاس های جهانی و منطقه ای برای به ره مندی از تجربیات جهانی ، الگو برداری از تشکلهای اقتصادی منطقه ای و جهانی برای نهاد سازی در راستای توسعه اقتصادی کشور و استان ، همکاری کمیسیون های تخصصی اتاق تبریز با کمیسیون های میز های تجاری و پشتیبانی اتاق تبریز به منظور عملیاتی نمودن طرح های ارائه شده از جمله پیشنهادات دبیران میز های تجاری در نشست مشترک با رئیس اتاق تبریز بود .