تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1396
کد 210

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضوابط اخذ مجوز ورود

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضوابط اخذ مجوز ورود ماشین آلات مستعمل چاپ برای دارندگان مجوزهای صنعتی، صنفی و تولیدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 242747/60 مورخ 1/11/1396 را خطاب به روسای سازمان صنعت ، معدن وتجارت کلیه استانها و جنوب کرمان به شرح زیر اعلام نموده است:
بدینوسیله به اطلاع می رساند که مجوز ورود ماشین آلات مستعمل چاپ برای دارندگان مجوزهای صنعتی، صنفی و تولیدی که از دستگاه های ذی ربط مجوز دارند، از طریق درخواست متقاضی در سامانه بهین یاب و بررسی توسط عوامل اجرائی در سایت هماهنگ امکان پذیر است، ارائه این مجوز برای بازرگانان نیز از طریق صلح نامه با تولید کننده با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد. برای معافیت گمرکی ماشین آلات مستعمل چاپ واحدهای تولیدی فاقد مجوز از وزارت صنعت، معدن
و تجارت ، مقرر است، پس از درخواست متقاضی در سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به بررسی اولیه درخواست و تطبیق آن با مجوز های صادرشده از سوی وزارت موصوف اقدام، و مراحل بعدی جهت صدور معافیت با رعایت تشریفات و دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت متبوع انجام شود. 
خواهشمند است مراتب به شرح فوق الذکر مدنظر قرار گرفته و اقدام لازم معمول گردد.

توجه!