شعار سال هدر

تاریخ : چهارشنبه 10 شهريور 1395
کد 20

چهارمین جلسه 1395

دستور جلسه: 1: ارائه گزارش کمیته تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی کمیسیون در خصوص مسائل مطرح شده. 2: ارائه گزارش کمیته تخصصی دام ،طیور و ابزیان کمیسیون در خصوص مسائل مطرح شده 3: جمع بندی وتصمیم گیری در خصوص گزارش کمیته های تخصصی
پیشنهادات:
1:بحث فراسرزمینی برای تولیدات کشاورزی با وجود آئین نامه هیأت وزیران در تسریع روند فعالان بخش کشاورزی
مقرر گردید اعضای کمیسیون در چهار کمیته تخصصی ( دام و طیور آبزیان زراعی، باغی، صنایع غذایی و آب و خاک ) به مسائل مشکلات فعالان  ( بهره برداران کشاورزی ) رسیدگی و راهکارهای عملیاتی خود را ارائه دهند.
2:موضوع پسماندهای شهری و تبدیل آنها به انرژی های قابل استفاده که یکی از راهکارهای پاک سازی محیط زیست از آلاینده است که بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
3: درخواست حمایت دولت از تشکل های صنفی در توسعه اقتصادی کشور یک از اولویت های کمیسیون ها محسوب می شود.
4: کمیته تخصصی دام وطیور کمیسیون صندوق ذخیره ایی برای حمایت از واحد های مرتبط ایجاد شود که با ایجاد فضا مناسب عرضه مستقیم محصولات در مکان های مشخص شهری به منظور تامین نیازهای اساسی شهروندان و عرضه مستقیم محصولات هم برای تولیدکنندگان و هم شهروندان مفید واقع شود.
5: دبیر انجمن صنایع غذایی استان پیشنهاد دادند فعال کردن تشکل ها یک از اولویت های اساسی کمیسیون های کشاورزی می باشد.