شعار سال هدر

تاریخ : يکشنبه 20 تير 1395
کد 19

سومین جلسه 1395

دستور جلسه: 1: ارائه گزارش در خصوص پیگیری موضوع نشست چالشهای دریاچه ارومیه و اظهار علاقه مندی و همکاری سازمان محیط زیست جهانی (ادامه دستورجلسه قبلی) 2: طرح نامه اتاق ایران در خصوص کشت فراسرزمینی(مبارزه با کم آبی) 3: ارائه گزارش توسط کمیته تخصصی دام،طیور وآبزیان کمیسیون.
پیشنهادات:
1:در پنجمین کمیسیون کشاورزی 31 تیرماه 95 مقررشد اقدامات جلسات قبلی مورد بررسی تا  بر اساس تجربیات گذشته بر موفقیت کشت فرا سرزمینی افزوده شود.
2:شناخت بازارهای منطقه ای با در نظر گرفتن فاصله بازار خرید با فرا سرزمینی.
3:پیگیری محصول استراتژیک ( دانه های روغنی ) چرا از چرخه تولید خارج شده است.
4: ریاست کمیسیون از اعضای کمیسیون درخواست نمود تا باتشکیل کمیته ایی مسائل ومشکلات را به صورت کارشناسی شده در خدمت گروه های فعال در حوزه بخش کشاورزی ارایه نماید.
5: کمیته تخصصی دام ،طیور وآبزیان در نشست تخصصی مقرر شد مصوبات تا حصول نتیجه در جامعه مورد پیگیری قرار گرفته وبازخوردهای ان نیز برای بهبود وضعیت حوزه فعالیت کمیته بررسی شود.
6: ارائه راه کارهای علمی وعملی در کمیته های تخصصی برای رفع موانع مشکلات در حوزه فعالیت های کمیسیون انجام پذیرد