شعار سال هدر

تاریخ : سه شنبه 25 شهريور 1399
کد 1562

رییس سازمان ملی بهره‌وری خبرداد: ارائه برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها تا پایان امسال

رییس سازمان ملی بهره‌وری گفت: بهره‌وری دستگاه‌های آموزشی وضعیت خوبی ندارد و تا پایان امسال برنامه ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها ارائه می‌شود. مطابق بند «الف» ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی برای محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، باید ضمن اجرایی کردن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه و واحدهای تحت پوشش خود، تمهیدات لازم برای عملیاتی کردن این چرخه با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری فراهم و گزارش سالیانه خود را به سازمان ارائه کنند. در این راستا رییس سازمان ملی بهره‌وری درباره وضعیت بهره‌وری دستگاه‌ها، گفت: هدف از اجرای چرخه مدیریت بهره‌وری، دستیابی به سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است.
«فاطمه پهلوانی» افزود: براین اساس اول آبان ۱۳۹۷، راهنمای اجرایی بند «الف» ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه کشور، از سوی معاون رئیس جمهوری و رییس سازمان داری و استخدامی به دستگاه‌های اجرای کشور ابلاغ شد.وی تصریح کرد: راهنمای اجرایی چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی در ۱۰ گام و هدفگذاری زمانی ۶ ماه تبیین شده است، اما چون هدفگذاری زمانی درست نبود بسیاری از دستگاه‌ها در این زمینه موفق نشدند.
رییس سازمان ملی بهره‌وری اظهارداشت: برای ارتقای بهره‌وری، دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش بینی شده، دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان خردادماه امسال برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت ارائه و اعتبارات لازم را پیش‌بینی کنند.وی افزود: تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌های سازمان ملی بهره‌وری و سازمان برنامه وبودجه و تایید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری است.
پهلوانی با بیان اینکه حرکت‌ خوبی در بحث بهره‌وری دستگاه‌های اقتصادی اتفاق افتاده است، گفت: دستگاه‌های موضوع ماده سه قانون برنامه ششم توسعه که متولی بخش‌های اقتصادی هستند پیشرفت خوبی داشتند. وی افزود: هدف ما این است که تا پایان امسال برنامه ارتقای بهره‌وری آنها را به هیات دولت ارائه دهیم.
رییس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه در برخی دستگاه‌ها بهره‌وری همچنان وضعیت خوبی ندارد، گفت: انتظار بیشتری از دستگاه‌های آموزشی، غیراقتصادی و فرهنگی داریم. وی افزود: همچنین انتظار بیشتری از وزارت صنعت، راه و شهرسازی داریم و معتقدیم که دستگاه‌های علمی و پژوهشی همچون وزارت علوم، آموزش و پرورش و بهداشت فعالیت جدی‌تری در موضوع بهره‌وری داشته باشند.
پهلوانی با ارائه گزارشی از وضعیت استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی گفت: تا کنون از مجموع ۳۴ دستگاه ملی، تعداد ۲۴ دستگاه وارد گام عملیاتی شده‌اند و از این میزان نیز ۲۲ دستگاه وارد فاز استقرار چرخه بهره‌وری شده‌اند.وی اضافه کرد: در مجموع میزان پیشرفت کلی استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی بدون درنظر گرفتن مولفه کیفیت ۴۷ درصد و با احتساب کیفیت استقرار چرخه ۳۴ درصد است.
رییس سازمان ملی بهره‌وری گفت: وزارت جهاد کشاورزی جزو دستگاه‌های پیشرو در استقرار چرخه بهره‌وری است، سازمان‌های ملی استاندارد، ثبت اسناد و املاک کشور و انرژی اتمی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.وی افزود: وزاتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو، کشور، صنعت، ارتباطات، دادگستری و تعاون نیز در رتبه‌های بعدی استقرار چرخه بهره‌وری قرار دارند./ایرنا