تاریخ : چهارشنبه 12 شهريور 1399
کد 1464

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا

.