شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 23 آذر 1396
کد 146

دولت زمینه تضمین صادرات را فراهم کند

دبیر کل اتاق بازرگانی ایران: دولت زمینه تضمین صادرات را فراهم کند
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر دولت به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی است، باید زمینه تضمین صادرات را نیز فراهم کند.
علیرضا اشرف در بیست و سومین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز، در پاسخ به انتقاداتی در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی ایران گفت: انتقادها را پذیرا هستیم، اما برخی انتقادات منصفانه نیستند.
وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران در شوراهای تصمیم گیری، از بخش خصوصی دفاع می کند، اما برخی مواقع یا حق رای ندارد و یا یک رای در برابر 20 رای دارد که همین یک رای هم بسیار موثر و تاثیر گذار در اقتصاد کشور است.
اشرف با اشاره به اینکه صادرات رکن اساسی اقتصاد کشور است، افزود: متاسفانه در ایران به این موضوع توجهی نشده است؛ به طوری‌که در مسیر صادرات رکود و موانعی زیادی وجود دارد.
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران به لزوم حمایت از صنایع کوچک و نقش آن ها در حل مشکل بیکاری اشاره کرد و افزود: ایجاد سازمان ISPX که به معنای تجمیع صنایع کوچک و حمایت از توسعه بازار آنهاست، در حال اجرایی شدن است.
وی گفت: در اقتصاد نباید سیاست زدگی داشته باشیم. اگر ما می خواهیم از بخش خصوصی دفاع کنیم، باید زمینه توسعه صادرات را ایجاد کنیم.