تاریخ : پنجشنبه 16 مرداد 1399
کد 1333

گزارش جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

دو جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفتگوی استان با موضوع بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به عدم رعایت درصد ضرایب سود و هزینه های خرده فروشی و عمده فروشی مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت از سوی فروشگاه های زنجیره ای با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تعزیرات حکومتی استان، اتاق اصناف، انجمن صنایع غذایی و اکثریت فروشگاه های زنجیره ای در تاریخ 13 و 16 مرداد ماه در اتاق بازرگانی تبریز تشکیل شد.
طبق اظهارات بخش خصوصی درصد ضرایب تعیین شده توسط کمیسیون های عالی نظارت از سوی فروشگاه های زنجیره ای رعایت نمی گردد و دلیل آن سیاست گذاری و عقد قراردادها از سوی دفتر مرکزی این فروشگاه ها که در تهران مستقر می باشد. شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز واحدهای تولیدی را ملزم به تایید این قراردادها می نماید تا از بازار حذف نگردند. لیکن این موضوع بعد از گذشت زمان واحدهای تولیدی را تضعیف نموده و در نهایت به تعطیلی خواهد کشاند.
نمایندگان فروشگاه های زنجیره نیز در این راستا معتقد هستند، هزینه های فروشگاه های زنجیره به نسبت خرده فروشان سنتی بسیار بالا می باشد و مجبور هستند هزینه های خود را پوشش نمایند. بر فرض مثال فروشگاه های زنجیره ای ملزم به  9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که خرده فروشان سنتی آن را پرداخت نمی نمایند. همچنین به دلیل تعدد و پراکنده بودن خرده فروشان نظارت درست و کاملی از سوی دستگاه های نظارتی انجام نمی گردد. در حالیکه این موضوع برای فروشگاهای زنجیره ای صدق نمی کند و همواره نظارت های متعددی انجام می گیرد.
عدم قیمت گذاری بر تمامی کالا ها از سوی دولت و نظارت کامل یکی دیگر از موضوعاتی بود که از سوی نمایندگان فروشگاه های زنجیره ای مطرح گردید که باعث می گردد این فروشگاه ها متضرر گردند.
نماینده سازمان صمت در این خصوص بیان نمود: در حال حاضر مشکلات ایجاد شده به دلیل تغییر شرایط فروشگاه ها از خرده فروشی سنتی به فروشگاه های زنجیره ای مدرن به وجود آمده است که با گذشت زمان حل خواهد گردید. لیکن بایستی موضوع بررسی و به وزارت صمت منعکس گردد.
در پایان جلسه مقرر گردید، نمایندگان فروشگاه های زنجیره ای موضوع را به دفتر مرکزی انتقال داده و نتیجه را در اسرع وقت به دبیرخانه شورا منعکس نمایند تا با تجمیع پیشنهادات در جلسه آتی شورا مطرح گردد.