تاریخ : دوشنبه 6 مرداد 1399
کد 1301

موافقتنامه‌های آزاد تجاری تایلند با سایر کشورها

تایلند در نظر دارد مذاکرات خود را در خصوص انعقاد موافقتنامه‌های آزاد تجاری با برخی کشورها را نهایی و آنها را تا دو سال آینده امضا و نهایی نماید. دولت تایلند قصد دارد که تجارت بین المللی خود را با امضای موافقتنامه تجارت آزاد دو جانبه با سه کشور در دو سال آینده افزایش دهد. در برنامه ریزی برنامه و بودجه سال 2022 دولت، موافقتنامه‌های نهایی شده در نظر گرفته شده اند.
تایلند در سال 2019، معادل 483 میلیارد دلار با دنیا مراوده تجاری داشته که از این میزان، 246 میلیارد دلار صادرات و 237 میلیارد دلار واردات بوده است. در نتیجه در این مدت 9 میلیارد دلار مازاد تجاری داشته است. تایلند در سال 2018 به ارزش 501 میلیارد دلار با دنیا مراوده تجاری داشت که از این میزان، 253 میلیارد دلار صادرات و 248 میلیارد دلار واردات بوده و در نتیجه در این سال 5 میلیارد دلار مازاد تجاری داشته است. در مجموع، حجم مراودات تایلند با دنیا کمتر شده ولی مازاد تجاری افزایش یافته است.
تایلند در نظر دارد مذاکرات خود را در خصوص انعقاد موافقتنامه‌های آزاد تجاری با برخی کشورها نهایی و آنها را تا دو سال آینده امضا و نهایی نماید. دولت تایلند قصد دارد که تجارت بین المللی خود را با امضای موافقتنامه تجارت آزاد دو جانبه با سه کشور در دو سال آینده افزایش دهد.
 مورد اول موافقتنامه تجاری آزاد تجاری تایلند و پاکستان است که بعد از 9 دور گفتگو و مذاکره انتظار می‌رود نهایی شود. موافقتنامه دوم، موافقتنامه تجاری آزاد ترکیه و تایلند است که تاکنون هفت دور مذاکره در خصوص آن انجام شده است. در سال 2019، تبادل هیات های تجاری میان دو کشور صورت گرفته و پیشرفت هایی در این خصوص انجام گرفته است. انتظار می‌رود این موافقتنامه تا ماه دسامبر سال جاری نهایی شود. مورد سوم موافقتنامه تجاری آزاد با سریلانکا است که به خاطر انتخابات در این کشور به تعویق افتاد و دو دور مذاکره در این خصوص انجام شده است.
همچنین اداره کل مذاکرات تجاری وزارت بازرگانی تایلند، چارچوبی را برای مذاکرات روی موافقتنامه‌های تجاری آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، انجمن تجارت آزاد اروپایی، بنگلادش، بریتانیا، هنگ‌کنگ و برخی موارد دیگر آماده کرده است.
علاوه بر موارد فوق، موافقتنامه مهم دیگر، مذاکرات در خصوص نهایی کردن همکاری جامع اقتصادی منطقه‌ای (RCEP) با حضور ۱۵ عضو که تجارت آسیا-پاسیفیک را در بر می‌گیرد برنامه ریزی شده تا طی ماه‌های آتی نهایی شود. قرار است نسخه نهایی شده در سال آینده در ویتنام به امضا برسد. نسخه پیشنهادی در دولت تایلند در کابینه اقتصادی دولت در حال بررسی و انجام مراحل نهایی است.پانزده کشور آسیا پاسیفیک، توافقنامه تجارت آزاد (RCEP) را تا پایان سال ۲۰۲۰ نهایی خواهند نمود. هند تنها کشور مذاکره کننده‌ای است که در نهایت از این موافقتنامه کنار کشید. در ماه‌های اخیر جلساتی برای بازگشت مجدد هند به مذاکرات برگزار شد؛ ولی در نهایت قرار شد که موافقت‌نامه تجاری آزاد بدون حضور هند امضا و نهایی شود. در جلسات برگزار شده تمامی وزیران مرتبط ۱۰ کشور آ سه آن و سایر اعضا از جمله چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزلند حضور داشتند. تایلند میزبان جلسات مذاکراتی (RCEP) در سال ۲۰۱۹ بود و به نظر می رسید برای بن بست مذاکراتی با هند به یک راه حل منطقی رسیده است.
مذاکره‌کنندگان تایلندی تصویب کابینه دولت را قبل از امضای موافقتنامه در دستور کار قرار داده اند. در حال حاضر نسخه نهایی شده در مجلس و کابینه دولت در حال بررسی و نهایی شدن است. با امضای این موافقتنامه در سال ۲۰۲۱ در ویتنام، قرار داد از سال آینده اجرایی خواهد شد. این موافقت نامه آزاد تجاری بزرگترین موافقتنامه تجاری آزاد در جهان خواهد بود. جمعیت کشورهای امضا کننده این موافقتنامه روی هم ۳.۶ میلیارد نفر و در حدود ۴۸ درصد کل جمعیت دنیا است. در سال ۲۰۱۹ به صورت مجموع تولید ملی تولید مجموعه کشور های عضو به میزان ۲۸.۵ تریلیون دلار به میزان ۳۲.۷ درصد از کل تولید دنیا بوده است. همچنین مجموع حجم تجاری این کشورها بالغ بر ۱۱.۲ تریلیون دلار یا ۲۹.۹ درصد از کل حجم تجارت دنیاست.
موارد فوق، هنوز نهایی و امضا نشده اند. تا کنون تایلند با 16 کشور، موافقتنامه تجاری آزاد امضا کرده است. همچنین این کشور عضو منطقه آزاد تجاری آ سه آن (AFTA) است و تعداد موافقتنامه‌هایی که در قالب دوجانبه یا آ سه آن با کشورهای دیگر بسته شده است 10 مورد است. این موافقتنامه‌ها شامل موافقتنامه‌های دوجانبه با کشورهای استرالیا، نیوزلند، ژاپن، شیلی، چین، هند و پرو و در قالب آ سه آن با کشورهای استرالیا، نیوزلند، هند، کره جنوبی و ژاپن هستند.
این قراردادها از سال 2004 و با امضای توافق  با استرالیا آغاز شده اند. در عین حال تایلند عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) است. برنامه آتی تایلند، امضا موافقتنامه با EFTA، کانادا و هنگ کنگ است.