شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 19 تير 1399
کد 1244

نشست کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با موضوع بررسی مراتب اعتراض فعالین اقتصادی به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، در خصوص عدم صدور تاییدیه بابت هر نوع ثبت سفارش مبنی بر قرارگرفتن در صف تخصیص و یا تامین ارز در اتاق تبریز برگزار شد.
این جلسه با حضور نمایندگان گمرک، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بانک های عامل و بخش خصوصی در تاریخ 19/04/99 در اتاق بازرگانی تبریز تشکیل شد.
بر اساس اظهارات فعالین بخش خصوصی، اغلب واحدهای تولیدی که در مقابل صادرات خود اقدام به واردات می نمایند، در انتظار صدور کد 14 رقمی بانک مرکزی به مدت 2 الی 3 ماه قرار می گیرند و مشکلاتی از قبیل طولانی شدن ترخیص کالا و تحمیل هزینه های مضاعف مواجه می شوند.
در این راستا، ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی در تاریخ 26/04/98، با هدف تسریع در تامین اقلام مورد نیاز کشور مصوبه ای را به شرح ذیل ابلاغ نمود:
"به گمرک اجازه داده می شود نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای اولویت 1 و 2 گروه کالایی موجود در اماکن گمرکیی، مناطق آزاد و ویژه و انهایی که به اماکن مذکور وارد می شوند و دارای ثبت سفارش بانکب بوده و در صف تامین ارز قرار گرفته اند اقدام نماید. ترخیص مابقی کالا و صدور پروانه ورود قطعی آن منوط بهارایه کد رهگیری یا صدور گواهی فروش ارز از بانک می باشد.گمرک در تعیین درصد فوق، شاخص هایی را از قبیل ماخذ کالا، اهلیت و سوابق قبلی واردکننده، ماهیت و نوع کالا و گروه بندی کالایی (اولویت) ملاک عمل قرار دهد." بدین ترتیب بسیاری از مشکلات واردکنندگان با این مصوبه مرتفع گردید.
گمرکات اجرایی با استناد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت، پس از حصول اطمینان از اینکه کالای مربوطه دارای ثبت سفارش بانکی می باشد و پس از استعلام از بانک عامل مبنی بر اینکه واردکننده در صف تامین ارز قرار گرفته است، نسبت به ترخیص درصدی از کالا اقدام می کرد و واردکنندگان بجای انتظار در صف صدور کد 14 رقمی بانک مرکزی به ترخیص درصدی از کالای خود اقدام می کند.
لیکن بر اساس بخشنامه شماره 92923/99 مورخ 03/04/99 بانک مرکزی که تاکید نموده است: "بانک ها مجاز به صدور هیچ گونه تاییدیه بابت هر نوع ثبت سفارش مبنی بر قرار گرفتن در هر صف تخصیص و یا تامین ارز نخواهند بود"، گمرکات اجرایی امکان استعلام از بانک های عامل را ندارند و در نتیجه مصوبه ستاد مقابله با تحریم اجرا نمی گردد و واردکنندگان در صف های چند ماهه صدور کد 14 رقمی بانک مرکزی قرار می گیرند.