شعار سال هدر

تاریخ : پنجشنبه 19 تير 1399
کد 1239

انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصدی ابلاغ شد

بانک مرکزی ضمن موافقت با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی توسط بانکها، اعلام سقف انتشار «گواهی سپرده عام بانک ها» در امسال را تا تاریخ ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده های بلندمدت آنها در پایان اسفند ماه ۱۳۹۸ خواهد بود.
بر همین اساس، سقف انتشار گواهی سپرده عام بانکها در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده های بلندمدت خواهد بود.